Morihei Ueshiba Kisshomaru Ueshiba Moriteru Ueshiba
Morihei Ueshiba Kisshomaru Ueshiba Moriteru Ueshiba

Aikido is de weg met als basis het beoefenen van lichaamsbewegingen die tot doel hebben het ontwikkelen en verbeteren van de geest en het lichaam.

In aikido maken we gebruik van cirkelvormige bewegingen en de zwaartekracht om een aanval te controleren. Dit zijn de natuurlijke principes van het universum. Enerzijds is er de zwaartekracht die ons naar de aarde trekt en anderzijds de middelpunt vliegende kracht die ons van de aarde zou willen weggooien naar de hemel. De mens bevindt zich op de grenslijn, de brug tussen hemel en aarde. We zijn dus onderhevig aan deze krachten.

De menselijke kracht is beperkt tot een cirkel met het individu als centrum. Hoe sterk iemand ook is, wanneer hij verder dan zijn cirkel uitbreidt verliest hij al zijn kracht. Als men in staat is om te bewegen binnen de eigen cirkel van kracht en de ander ertoe kan brengen buiten zijn eigen cirkel van kracht te gaan , dan is de zaak reeds beslist.
We zijn allemaal kinderen van de sterren, verbonden met de ki van het universum.